Planta Baixa


El celler i la botiga del vi: un dels espais principals del castell és el celler, que ocupa una gran nau semisoterrada coberta amb volta de canó.
Va experimentar successives reformes al llarg del temps i no fou fins a la segona meitat del segle XVIII que es va ampliar per tal d'ocupar tota la superfície que hi ha entre la façana nord i el mur de tancament del recinte fortificat.
La botiga del vi té un accés directe des de l'exterior per tal de facilitar l'entrada del raïm als dos cups de raig que es localitzen al seu interior.La botiga de l'oli: Aquesta estança es va destinar a l'emmagatzematge i conservació de la
producció d'oli que s'elaborava a les dependències del molí.
El gruix de les parets del Castell, i el fet que l'habitació tan sols disposi d'una petita espitllera a l'exterior feia que la cambra també s'aprofités per a guardar-hi altres bàsics, com podrien ser el porcí, el formatge o les olives.
Les Sitges: la producció de cereals va ser una de les principals activitats agràries a la que estaven destinades bona part dels conreus de la baronia de Rodonyà Els cereals que s'hi emmagatzemaven eren l'ordi, el blat i la civada, encara que puntualment també s'hi va guardar espelta o mestall. Les Sitges són unes estructures de grans dimensions excavades directament a terra amb un accés superior circular, d'uns 50cm de diàmetre.
El primer està format per sitges que tenen unes dimensions d'entre 2,50m de fondària i 2,25m d'amplada. El segon grup el formen les estructures de major capacitat, les quals assoleixen unes dimensions d'entre 4,30m de fondària i 2,75m d'amplada.


La presó: L'edifici del Castell fou el principal referent de la baronia de Rodonyà, i com a tal, el símbol del poder senyorial sobre el seu territori.
La presó i la forca foren els dos elements que millor reflecteixen l'abast i entitat d'aquest poder senyorial. Es caracteritza per ocupar dues petites estances sobreposades, que queden situades a l'escaire nord-oest de l'edifici. La primera, anomenada "La presó baix", està situada a a la planta baixa, des d'on s'accedeix per una portella. Per sobre d'aquesta s'hi troba la "presó de dalt", que amb unes dimensions iguals a l'anterior, es caracteritzava per tenir una petita obertura amb els característics barrots que permetien l'entrada de llum.