Història

L'edifici del Castell fou el principal exponent d'aquesta senyoria i va esdevenir el centre administratiu i econòmic del seu marc territorial. Les primeres referències documentals que es fan ressò de l'existència d'un Castell al lloc de Rodonyà daten de l'any 1170.Aquest projecte constructiu es va portar a terme entre els segles XVI i XVII i és un clar exponent de l’arquitectura rural de traça renaixentista. Durant la segona meitat del segle XVIII, com a conseqüència de la Guerra de Successió, el Castell va requerir una important obra de rehabilitació integral de tot el seu conjunt.

Tot el complex està envoltat per un clos murat perimetral. L'edifici principal és una construcció que presenta una planta rectangular d'uns 20m de costat que queda articulada a partir d'un pati central interior presidit pel brocal de la cisterna.
La distribució interior s'articula a partir de tres plantes principals i d'un nivell semisoterrat.


La família Tamarit, Senyors de Rodonyà: A finals del segle XIII, el grup familiar dels Tamarit, originari de la part baixa del Gaià, esdevindrà successor del Lotger en el domini del lloc i terme de Rodonyà, actuant-hi com a senyors ja des de començaments del segle XIV.


L'edifici del Castell fou el principal exponent d'aquesta senyoria i va esdevenir el centre administratiu i econòmic del seu marc territorial.