Les GolfesLes golfes: l'últim pis de les quatre ales que conformen l'edifici l'ocupen les dependències que s'anomenava –algorfa-.
Eren emprades com a dependències del servei, com a trasters. A aquest pis s'hi accedia per diverses escales de servei que el comunicaven amb les estances de la planta noble.
La cobertura d'aquesta planta era feta de teula àrab a una vessant vers el pati central interior, des d'on es canalitzaven les aigües pluvials per ser recollides a la cisterna que ocupa el subsòl del pati interior de l'edifici.